Body Mass Index (BMI) is een veelgebruikte maatstaf om iemands gewicht in verhouding tot zijn lengte te beoordelen.

Hoewel het wijdverspreid is in de medische wereld en daarbuiten, roept BMI soms vragen op over de nauwkeurigheid en relevantie ervan. Laten we eens dieper ingaan op wat BMI precies is, hoe het wordt berekend en hoe het kan worden gebruikt als een hulpmiddel voor het behouden van een gezond gewicht.

BMI

Wat is BMI?

BMI is een eenvoudige index die de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon aangeeft. Het wordt berekend door het gewicht van een individu in kilogram te delen door het kwadraat van zijn of haar lengte in meters (BMI = gewicht in kg / (lengte in meters)²). Het resultaat wordt uitgedrukt in kilogram per vierkante meter (kg/m²).

Hoe wordt BMI geïnterpreteerd?

De interpretatie van BMI varieert volgens richtlijnen die zijn opgesteld door organisaties zoals de World Health Organization (WHO) en het National Institute of Health (NIH). Over het algemeen worden de volgende categorieën gebruikt:

  • Ondergewicht: BMI onder 18,5
  • Normaal gewicht: BMI tussen 18,5 en 24,9
  • Overgewicht: BMI tussen 25 en 29,9
  • Obesitas: BMI 30 of hoger

Hoewel BMI een handig hulpmiddel is, heeft het enkele beperkingen. Het houdt bijvoorbeeld geen rekening met factoren als spiermassa, botdichtheid en verdeling van vetweefsel, wat betekent dat twee mensen met hetzelfde BMI heel verschillende lichaamssamenstellingen kunnen hebben.

Het nut van BMI

Hoewel BMI geen perfecte maatstaf is, biedt het wel waardevolle inzichten in het gewicht en de gezondheid van een individu. Het kan worden gebruikt als een screeningsinstrument om mensen te identificeren die mogelijk risico lopen op gezondheidsproblemen als gevolg van overgewicht of ondergewicht. Professionals in de gezondheidszorg gebruiken BMI vaak als eerste stap om patiënten te beoordelen en verder onderzoek te overwegen indien nodig.

Het belang van context

Het is cruciaal om de resultaten van BMI in context te plaatsen en deze niet als de enige indicator van gezondheid te beschouwen. Een persoon met een BMI aan de hogere kant van het normale bereik maar met een gezonde levensstijl en een goede spiermassa kan bijvoorbeeld toch een uitstekende gezondheid hebben. Aan de andere kant kan iemand met een normaal BMI maar een ongezonde levensstijl en een hoog percentage lichaamsvet risico lopen op gezondheidsproblemen.

Hoe bereken je jouw BMI?

Hoe kun je zelf je BMI berekenen?

Je kunt je BMI zelf uitrekenen door je gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van je lichaamslengte in meters. Als je bijvoorbeeld 65 kilo weegt en je bent 1,70 meter lang, dan bereken je je BMI als volgt: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5.

Wat is een gezond BMI?

Voor volwassenen van 19 tot en met 69 jaar ligt een gezonde BMI tussen de 18,5 en de 25. Maar dit geldt niet voor iedereen. Voor volwassen vanaf 70 jaar en kinderen gelden andere grenzen voor ondergewicht, overgewicht en gezond gewicht. Hieronder zie je de BMI-grenzen per leeftijdsgroep. De BMI geeft een indicatie over hoe gezond je gewicht is in verhouding tot je lengte

Conclusie

BMI is een handig hulpmiddel om een snelle beoordeling van het gewicht en de gezondheid te maken, maar het moet altijd worden geïnterpreteerd in combinatie met andere factoren, zoals lichaamssamenstelling, levensstijl en familiegeschiedenis. Het is belangrijk om te onthouden dat het streven naar een gezond gewicht niet alleen draait om het bereiken van een bepaald getal op de BMI-schaal, maar vooral om het aannemen van een gezonde levensstijl die alle aspecten van welzijn ondersteunt.